Jak działa podpisywanie?

Architektura

Signosoft wykorzystuje architekturę klient/serwer. Korzystanie z aplikacji wymaga połączenia z Internetem.

  • Komunikacja między aplikacją a serwerem jest chroniona przez protokół HTTPS i SSL.
  • Część serwerowa rozwiązania składa się z aplikacji Signosoft, pamięci masowej i bazy danych.
  • Część kliencka jest implementowana przez aplikację webową lub natywną.
clr2

Praca powinna polegać na podejmowaniu decyzji, a nie na zbędnej papierkowej robocie.

SIGNOSOFT S.R.O.

Za Poříčskou bránou 4/334
186 00 Praha 8
Republika Czeska

ID: 243 07 190
E-mail:
esign@signosoft.com

Telefon: +420 224 311 176

Pobierz aplikację Signosoft